our blog

Innotech Vietnam’s Team Building

Author: Innotech Vietnam
Date: 02/12/2020

Trước tình hình dịch Covid-19 nhiều biến động, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên INNOTECH VIETNAM, công ty đã linh động biến đổi chuyến company trip thành hình thức team building du lịch theo từng team.

Hãy cùng nhau dạo 1 vòng các chuyến đi và cảm nhận của từng team nhé!