Mobility

INNOTECH VIETNAM MOBILITY SERVICE OFFERS

MOBILE CONSULTING

Technology Evaluation Lab
Partners’ Solutions Consulting and Implementation.

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

Application Development
Application Migration and Porting

ENTERPRISE MOBILIZATION

Readiness and Planning
Assessment
Implementation
Support

MAINTENANCE & SUPPORT

L2 and L3 Support
Bug Fixing and Enhancement
Roll Out Support
Change Management

OUR PARTNERSHIP

We cooperate with many leading brands in the world and together provide the best service for you.

AMAZON

The AWS Partner Network is focused on helping APN Partners build successful AWS-based businesses or solutions by providing business, technical, marketing,...

REACT NATIVE

React Native lets you build mobile apps using only JavaScript. It uses the same design as React, letting you compose a rich mobile UI from declarative components.

GOOGLE MOBILE

Google Mobile Services helps provide a more holistic and convenient experience to consumers out-of-the-box.

INNOTECH VIETNAM'S SUCCESS STORIES

Vietnam Airlines

Our client wants to prioritize and ensure their procedure on top.

Our app has been designed to meet their requirements:

- Reminder for flight attendant to do the test.

- Helping flight attendant to revise before doing the real test.

OUR BLOG

OUR BLOG

Jan 17, 2020
Fintech có thực sự là lựa chọn tốt nhất của ngành ngân hàng tương lai?

Với việc áp dụng công nghệ vào tài chính, ngân hàng, fintech đã mang lại được nhiều thành công trong nhiều năm qua.   Fintech có phải là ngân hàng của tương lai?   Năm 2014, tổng vốn đầu tư toàn cầu vào Fintech tăng gấp ba lần, với 12 tỷ đô la đầu tư […]

Jan 17, 2020
Tương lai của retail, mobile, online, và digital-only, banking technology

Từ ảnh hưởng của công nghệ, đưa tương lai của retail, mobile, online và digital-only, banking technology ngày càng phát triển. Nhu cầu ngày càng tăng đối với trải nghiệm ngân hàng số từ khách hàng đang thay đổi cách hoạt động của toàn bộ ngành ngân hàng.    Tương lai của Retail banking    […]

Jan 16, 2020
6 xu hướng Mobile banking hàng đầu không thể bỏ lỡ trong năm 2020

Dự kiến ​​đến cuối năm 2020, khoảng hai tỷ người sẽ sử dụng dịch vụ Mobile banking. Những xu hướng hàng đầu trong lĩnh vực Mobile banking dưới đây chắc chắn bạn sẽ không nên bỏ lỡ. Các công nghệ mới đã thay đổi đáng kể thế giới tài chính trong thập kỷ qua. Ngay […]