Web Application Service

OVERVIEW

WEB APPLICATION SERVICE

Innotech builds powerful web application for many brands globally. We focus to deliver cost-effective solution to our customer so our price is guaranteed to be competitive in the market. We compromise with our approach lean towards web application development - these are enriched with our latest technology and years of building rich user experience.

Our aim is to create a platform that brings your brand closer to people around the world and provide human interaction in a more meaningful way. To achieve this, your app will need to accomplish genuine task and match the performance level that our modern users demand.

Innotech Viet Nam will also be fully compliant with CMMI standard. Also, our engineers are greatly experience in Agile Software Development. Which means your project will be brought in good hands for each step of the way.

Along with our software maintenance package, your web application will be running smoothly with less hassle.

APPLICATION DEVELOPMENT

Core services

App development (based on your design brief)

Customized development (we help you create the brief)

Web application maintenance

Optional services

User interface design

Architectural design

System implementation and test design

System acceptance

Integration with other client systems

User training

Technology Skills

Programming Languages:C/C++/VB, Java, .Net/C#, ASP/JSP/Servlet, Assembly, Ruby, HTML/DHTML, PHP
Platform and Framework:Microsoft.NET, J2EE, Ajax, Seasar, SaleForce.com
Database:Oracle, SQL Server, Db2, MySQL
Web:WordPress.com
Typical Tools:Microsoft Visual studio 6 2003/2005, Oracle Developer Suite, Weblogic, Websphere, MS IIS, Java development IDE, SQL Server management studio

Software Development Model

This model ensures the smooth transition of work results from on-site to offshore and vice versa

APPLICATION MAINTENANCE

Enhancement

 • Develop reports
  Add/on
  Interface with other systems

Training & Roll out

 • Package Overview
  Business Process Refresh training

Technical support

 • Installation, configuration
  Patch Applying, Bug fixing

OUR BLOG

OUR BLOG

Nov 29, 2020
So sánh giá của phần mềm nhân sự dạng cloud tại Việt Nam

Thị trường phần mềm HR SaaS (phần mềm quản trị nhân sự cung cấp dạng dịch vụ) toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 10,2% từ năm 2016 đến năm 2023, được đánh giá là đầy tiềm năng. Khi tầm quan trọng của việc sử dụng phần mềm quản lý nhân sự tốt […]

Nov 29, 2020
Phần mềm quản lý nhân sự tính năng cơ bản giá rẻ

Phòng nhân sự như một bánh răng quan trọng trong cỗ máy quản lý vận hành của công ty, bánh răng càng khớp thì hoạt động của bộ máy càng trơn chu và ít tốn nhiên liệu. Nhưng quản lý nhân sự chưa bao giờ là dễ dàng, rất nhiều công việc mà bộ phận […]

Nov 29, 2020
Giải pháp chấm công online hiệu quả và tiết kiệm chi phí

Tác động của Covid-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng hơn bao giờ hết. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp thay đổi phương thức vận hành và quy mô, định hướng mục tiêu phát triển mới. Các quy trình quản lý cũng được xây dựng lại, đồng […]