our blog

Câu lạc bộ Tiếng Anh Innotech Việt Nam

Author: Innotech Vietnam Coporation
Date: 05/10/2020

Câu lạc bộ tiếng Anh Innotech Việt Nam được tổ chức vào thứ 6 hàng tuần rất vui và thú vị với mỗi tuần là mỗi chủ đề khác nhau. Những người tham gia có cơ hội tham gia các trò chơi thú vị và khả năng giao tiếp cũng được cải thiện.

Đặc biệt, mỗi tuần các thành viên sẽ có cơ hội trở thành “host” câu lạc bộ với những chủ đề được mọi người lựa chọn mỗi tuần. Giúp mọi người tự tin hơn khi có thể giao tiếp

Vì vậy, các thành viên của ITV hãy nhanh chóng đăng ký và sắp xếp thời gian của mình vào mỗi 17h chiều thứ sáu hàng tuần nhé!

 

Những hình ảnh ghi nhận tại câu lạc Tiếng Anh Innotech Việt Nam:

 

We’re here to help and answer any question you might have. We look forward to hearing from you.