Blog

Kết Quả Cuộc Thi Góc Làm Việc ITV-ers Mùa CoVid-19

Với mong muốn gắn kết các thành viên trong thời gian Work from home từ ngày 30/03 – 15/04/2020, bộ phận nhân sự công ty Innotech Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh “Góc làm việc ITV-ers mùa Covid-19” với nội dung yêu cầu các thành viên post các bước ảnh độc đáo, sáng tạo […]

ByINNOTECH Apr 10, 2020
CUỘC THI ẢNH: GÓC LÀM VIỆC ITV-ERS MÙA COVID-19

Mục đích: Tạo hoạt động để các thành viên Innotech có thể làm việc tại nhà nhưng vẫn kết nối với nhau  Đối tượng tham dự: Tất cả thành viên Innotech  Thời gian dự thi:  Thời gian post ảnh dự thi: 31/03 – 03/04/2020  Thời gian bình chọn: 31/03 – 5:00PM ngày 08/04/2020 Thời gian […]

ByINNOTECH Apr 1, 2020
INNOTECH – ĐỒNG HÀNH CÙNG BÀ CON TRONG DỊCH COVID-19

“Thực hiện chính sách hạn chế đi lại và làm việc trong khoảng 2 tuần của Chính Phủ, không thể đi làm, và không còn tiền mua gạo ăn. Họ chỉ xin gạo và xin rất ít (5kg-10KG/ 1 gia đình) để qua được 14 ngày và tuyệt nhiên không xin thêm bất cứ gì” […]

ByINNOTECH Mar 31, 2020
Digital Onboarding - Bước Đầu Cho Digital Hoá Ngân Hàng
Digital Onboarding – Bước Đầu Cho Digital Hoá Ngân Hàng

Tương tác đầu tiên với khách hàng tiềm năng sẽ mở ra mối quan hệ mà ngân hàng sẽ có với họ. Điều gây ấn tượng đầu tiên cho người dùng mới khi giao dịch với ngân hàng là trải nghiệm quy trình onboarding. Làm thế nào các ngân hàng có thể tạo ấn tượng […]

ByINNOTECH May 28, 2020
Who are the top offshore Java Development in Vietnam?

As of now, Java has gotten a favored decision for Offshore Software Developers and programmers to develop exceptionally profitable, secure and adaptable applications. Therefore, consider these key factors when working with offshore Java development companies: Considering these key factors when working with offshore Java development provider   1. Technology, skillset, and roles.    Ensure that […]

ByINNOTECH May 22, 2020
A Step-by-Step Guide to Hire the Best Offshore Software Development Company

In this world, where technology is taking continuous upsurge, software development is just another branch of technology that is growing up day by day. With the demands, taking a splurge, you may be required to look for software developers to expand your business for its successful operations. In such a case, outsourcing software development stands […]

ByINNOTECH May 18, 2020
Digital Onboarding - Bước Đầu Cho Digital Hoá Ngân Hàng
Digital Onboarding – Bước Đầu Cho Digital Hoá Ngân Hàng

Tương tác đầu tiên với khách hàng tiềm năng sẽ mở ra mối quan hệ mà ngân hàng sẽ có với họ. Điều gây ấn tượng đầu tiên cho người dùng mới khi giao dịch với ngân hàng là trải nghiệm quy trình onboarding. Làm thế nào các ngân hàng có thể tạo ấn tượng […]

ByINNOTECH May 28, 2020
Công Ty Cung Cấp Giải Pháp eKYC Toàn Diện ở Việt Nam

Tại Việt Nam, số lượng các công ty software rất nhiều và ngày đang có xu hướng càng tăng. Tuy nhiên, nếu kể đến các nhà cung cấp các giải pháp eKYC cho ngân hàng thì hiện tại chỉ có một số công ty có thể triển khai tốt.   Giải pháp eKYC mang lại […]

ByINNOTECH May 26, 2020
Ảnh Hưởng Của Quy Trình Digital Onboarding Đến Ngân Hàng
Ảnh Hưởng Của Quy Trình Digital Onboarding Đến Ngân Hàng

Digital onboarding là gì? Cách vận hành và ảnh hưởng của Digital Onboarding đối với Ngân hàng như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nó!   Quy trình Onboarding là gì?     Onboarding là quy trình thu hút khách hàng mới, đảm bảo rằng họ có thể dễ dàng tiếp cận với […]

ByINNOTECH May 22, 2020
Cách Xây Dựng Ứng Dụng Ví Điện Tử Cho Giải Pháp Kỹ Thuật Số

Có nhiều loại ứng dụng trên thị trường như các ứng dụng theo nhu cầu người dùng (on-demand apps), ứng dụng theo dõi sự kiện (event apps), ứng dụng doanh nghiệp (corporate apps), ứng dụng thương mại điện tử (e-commerce apps), v.v. Hầu hết các ứng dụng này bao gồm tích hợp giao dịch tiền […]

ByINNOTECH May 12, 2020
Top 5 Benefits of Choosing Mobile Banking Software Outsourcing

Choosing the right mobile banking software development company can bring benefits for businesses in many different ways. In this article, let’s discuss the top 5 benefits of choosing mobile banking software outsourcing services.   Reduce cost   Of course, the main advantage of mobile banking software outsourcing is cost reduction. Hiring an outsourcing company helps […]

ByINNOTECH Mar 12, 2020
How much does mobile banking software outsourcing in Vietnam?

You’re looking for a mobile banking software development company, the most important question you want to answer is how much does it cost? Choosing mobile banking software development is very important, especially there are so many options. You need to understand the purpose of business to make the right choice. And, there can be no […]

ByINNOTECH Mar 11, 2020
MANULIFE – InsurTech Solutions Case Study

The Client Manulife Financial Corporation is a Canadian multinational insurance company and financial services provider headquartered in Toronto, Ontario, Canada. The company operates in Canada and Asia as “”Manulife”” and in the United States primarily through its John Hancock Financial division. By the end year of 2018, the company employed approximately 34,000 people and had […]

ByINNOTECH Nov 21, 2019
TYMEBANK – SHORTAGE OF HIGH-QUALITY ENGINEERS AND SOLUTIONS.

The Client   TymeBank is the first bank in South Africa to put its core-banking platform in the cloud. 85% of TymeBank’s systems are AWS cloud applications that provide system scalability, uniform security and cost efficiencies. TymeBank’s use of technology and the strategic relationship with Pick n Pay and Boxer stores eliminates the need for […]

ByINNOTECH Nov 21, 2019
ACB Bank – Mobile app development case study

The Client Asia Commercial Bank, often abbreviated to ACB, is one of the largest private bank in Vietnam by asset of over $10 billion. Report about Ranking of Vietnamese banks.The bank is listed at Hanoi Securities Trading Center under the symbol ACB. The Bank provides consumer and corporate commercial banking services, including deposits, corporate and […]

ByINNOTECH Nov 18, 2019